Politică de confidențialitate Medic Chat

1. Introducere

Este important pentru Medic Chat să îți asigure dreptul la protecția datelor cu caracter personal. Scopul nostru este de a prelucra datele tale în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. În scopul transparenţei, am pregătit acest document prin care te informăm cu privire la modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele tale cu caracter personal. Pentru orice aspect neclar cu privire la informațiile furnizate, poți interacționa cu noi atât în aplicația web cât și în afara acesteia, folosind datele de contact din secțiunea corespunzătoare. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica ori de cate ori este nevoie această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta atât modificări ale modului în care prelucrăm datele tale cu caracter personal cât și modificări ale cerințelor legale. Vă rugăm să verificați periodic conținutul afișat pe aceasta pagina pentru a putea fi la curent cu ultima versiune a Politicii de Confidențialitate.

2. Tipuri de date personale colectate și care dintre acestea au caracter public

2.1. Când îți creezi cont pe Medic Chat, îți solicităm date precum: nume de utilizator și adresă de email. Aceste date sunt necesare pentru a valida existența unui cont. Pentru ca utilizatorii să poată beneficia de serviciile noastre, este nevoie ca aceștia sa aibă un cont. În secțiunea cu informații despre profil, poți regăsi și alte tipuri de date, precum: - Lista întrebărilor pe care le-ai adresat medicilor veterinari de pe platformă - Date despre animalul tău: vârsta, sexul, greutatea, localitatea. Aceste date reprezinta un minim de context pe care îl oferim doctorului într-un mod anonim pentru a putea acorda un sfat mai relevant. Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile precum cele incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu colectăm sau prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

2.2. Având în vedere eventuale evoluții ale platformei, utilizatorul poate furniza, dacă este necesar și doar cu propriul acord, date cu caracter personal suplimentare, relevante pentru serviciul dorit. Scopul prelucrării acestor date cu caracter personal este de a oferi o imagine cat mai clară doctorilor colaboratori, dar și responsabililor aplicației asupra calității serviciilor. Acest lucru este necesar pentru a oferi Utilizatorului o experientă cat mai completă și lipsită de impedimente.

3. Scopul colectării datelor cu caracter personal

3.1. Motivele colectării datelor cu caracter personal Utilizarea serviciilor Medic Chat Furnizarea utilizatorului de informații și sfaturi medicale, științifice și profesionale cu caracter general Primirea de informații despre produse, oferte și servicii ale Medic Chat Stocarea preferințelor tale pentru interacțiunile și comunicările viitoare cu Medic Chat Analizarea și înțelegerea interacțiunilor cu utilizatorii

3.2. Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include: – Măsuri de protecție a aplicației web și a utilizatorilor platformei Medic Chat față de atacuri cibernetice – Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente – Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială. Consideram ca măsurile pe care le luăm mențin un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile tale fundamentale.

4. Partajarea datelor cu caracter personal

4.1. După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

 • colaboratorilor Medic Chat (medici, doctori, specialiști etc.)
 • furnizorilor de servicii de plată/bancare sau servicii auxiliare
 • societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piața a bunurilor și serviciilor noastre
În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice. Ne asigurăm că accesul la datele tale de către persoane juridice cu drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

4.2. Îți putem comunica datele tale cu caracter personal în urma formulării unei cereri. Putem comunica datele tale unui alt operator la solicitarea ta pentru garantarea dreptului privind portabilitatea datelor (în măsura în care avem obligația și conform regulilor privind portabilitatea datelor aplicabile conform Regulamentului General privind Protecția Datelor începând din 25 mai 2018 și în condițiile tehnologice existente la momentul cererii tale). De asemenea, putem partaja datele dumneavoastră în situația în care suntem supuși unei tranziții a companiei. Spre exemplu, tranziția poate consta într-o fuziune între noi și un operator/furnizor de servicii de tele-medicină, achiziția de către o altă companie sau vânzarea către o altă companie a tuturor activelor noastre.

5. Drepturilor utilizatorului platformei Medic Chat

Poți să ne ceri:

Accesul la date şi informaţii:

 • să confirmăm dacă îți prelucrăm datele cu caracter personal
 • să îți punem la dispoziție o copie a acestor date
 • să îți oferim alte informații despre datele tale cu caracter personal, cum ar fi: datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi ai, cum poți face o plângere, și de unde am obținut datele tale, în măsura în care informațiile nu ți-au fost deja furnizate prin această informare

Ne poți cere să rectificăm sau să completăm datele tale cu caracter personal inexacte sau incomplete.

Rectificarea

Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergerea datelor

Ne poți cere să îți ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate
 • ți-ai retras consimțământul
 • dai curs unui drept legal de a te opune
 • acestea au fost prelucrate ilegal
 • ne revine o obligație legală în acest sens

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării tale de ștergere a datelor tale cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor tale cu caracter personal este necesară, în cazuri precum:

 • pentru respectarea unei obligații legale
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță

Atenție: În cazul în care dorești ștergerea datelor trebuie sa reții faptul că acesta este un proces ireversibil, motiv pentru care nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele probleme care vor apărea (în cazul explicit în care mai ai nevoie de datele respective).

Ne poți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora
 • prelucrarea este ilegală, dar nu dorești ca datele să fie șterse
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar tu ai nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță

Restricționarea se va aplica doar în cazul în care ți-ai exercitat dreptul de a te opune, iar verificarea prevalării drepturilor prelucrării noastre este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele tale cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

 • avem consimțământul tău
 • le folosim pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță
 • pentru a proteja drepturile Medic Chat sau ale altei persoane fizice sau juridice

În ceea ce privește portabilitatea datelor, ne poți cere să îți furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau poți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă: prelucrarea se bazează pe consimțământul tău sau pe încheierea sau executarea unui contract cu tine prelucrarea se face prin mijloace automate.

Opoziția cu privire la prelucrarea și stocarea datelor:
Te poți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care te afli, prelucrării datelor tale cu caracter personal în timpul activității noastre, în cazul în care consideri că drepturile și libertățile tale fundamentale îți sunt puse în pericol sau nerespectate. De asemenea, te poți opune oricând prelucrării datelor tale în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Ne poți cere o abatere de la prelucrarea automata de date numai când această decizie:

 • produce efecte juridice cu privire la tine
 • te afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia de prelucrare particulară a fost luată în urma/sau ca efect al prelucrării automate sau:

 • ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu tine
 • se bazează pe consimțământul tău explicit dat la momentul respectiv

Ai dreptul să depui o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal.


Echipa Medic Chat își exprimă rugămintea ca orice plângere referitoare sau nelămurire pe care o întâmpini cu privire la datele cu caracter personal, sa fie mai întâi înaintată echipei nostre. Ne luam angajamentul de a face tot posibilul pentru remedierea oricărei situații.

6. Criterii și perioade de stocare ale datelor

Platforma Medic Chat va stoca datele tale cât timp ai un cont pe platformă. Poți să ne soliciți oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun pentru a ne continua activitatea.

7. Conectarea la alte site-uri web

Pe platforma Medic Chat poți întâlni legături către alte site-uri care deservesc procesării de plați sau unor scopuri pur informative. Aceste site-uri pot funcționa independent de Medic Chat și pot avea propriile notificări, declarații sau politici de confidențialitate. Îți recomandăm să iei la cunoștința toate informațiile despre cum pot fi procesate datele personale în legătura cu acele site-uri. Platforma Medic Chat nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul site-urilor care nu aparțin sau care nu sunt gestionate de aceasta, sau pentru practicile acestora de confidențialitate.

Politica externă de prelucrare a datelor:
În prezent, stocăm și prelucrăm datele tale cu caracter personal pe teritoriul Uniunii Europene. Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a îți proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare, precum scutul de confidențialitate pentru protecția datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE către Statele Unite ale Americii. Ne poți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai jos, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele tale, precum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

8. Cum protejăm datele utilizatorilor

8.1. Ne asumăm și luăm în serios responsabilitatea noastră de protecție a datelor personale pe care ni le încredințezi. Astfel, pentru a evită pierderea, utilizarea necorespunzătoare sau accesul neautorizat, platforma Medic Chat utilizează o varietate de tehnologii de securitate și proceduri organizaționale pentru a ajută la protejarea datelor personale.

8.2. Deși Medic Chat nu are ca public țintă copiii sub 16 ani, avem obligația de a respecta legile și de a solicita permisiunea părinților sau a tutorelui legal înainte de colectarea, utilizarea sau divulgarea informațiilor cu privire la copii.

8.3. Medic Chat recomanda ferm ca părinții să își asume un rol activ de supraveghere a activităților online ale copiilor lor, iar în cazul în care consideri că am colectat date personale de la persoane sub vârsta de 16 ani, contactează-ne la adresa de email:
vet@medic.chat.

9. Modificări ale politicii de confidențialitate

9.1. Serviciile oferite de Medic Chat evoluează în permanentă, de aceea ne rezervăm dreptul de a modifică anumite proceduri sau detalii cu privire la serviciile oferite, fără aviz prealabil. Revizuiri ale conținutului vor fi postate pe platformă sau vor fi trimise printr-o notificare de tip email prin intermediul aplicației.

9.2. Nouă notificare de confidențialitate va intra în vigoare la data postării. Dacă nu ești de acord cu notificarea revizuită ar trebui să ai în vedere întreruperea utilizării serviciilor Medic Chat. Dacă accesezi sau utilizezi în continuare serviciile noastre după intrarea în vigoare a acestor schimbări, înseamnă că ești de acord să respecți notificarea de confidențialitate revizuită.

10.Contact

Ne poți contacta de luni până vineri între orele 9:00 și 17:00:
* Email: vet@medic.chat
* Telefon: +40 (0) 720 899 599